Welkom in Musart (voorheen gekend als Muziekhumaniora KJ Hasselt). In onze school vertoef je in een vriendschappelijke sfeer waarin jouw artistieke interesses centraal kunnen staan.

Vanuit een hoogstaande training van je muzikale vakkennis en vaardigheden kan je op zeer diverse manieren actief leren musiceren. Naast het bespelen van je instrument – dat een ‘hoofdrol’ speelt in je opleiding – krijg je unieke kansen om samen te spelen (ensemble/combo) en te zingen (koorzang) tijdens concerten, workshops en projecten (musical).

Onder de deskundige leiding van ervaren leerkrachten ontdek je de geheimen van akkoorden en hoe je hiermee creatief aan de slag kan: je kan ermee leren arrangeren en componeren! Je krijgt lessen samenspel/ensemble waarin je deze eigen arrangementen en composities kan spelen, samen met je medestudenten. Mogelijk klinkt je eigen compositie zelfs tijdens een van de schoolconcerten!

In deze wervelende wisselwerking tussen muziek spelen en steeds meer (over) muziek leren ontdek je wat jou het meeste boeit. Je ontwikkelt je ‘eigen artistieke stem’—je artistieke eigenheid, en daar draait het uiteindelijk om. 

Kempische Steenweg 400 - 3500 HASSELT - Tel. 011 27 84 60 - info [at] musart [dot] be 

Comments